לא בוחרים שותף חדש לעסק מבלי לקרוא את הכתבה הבאה

:תגיות

ניהול עסק הוא לא דבר פשוט ומצריך ראש גדול הבנה ועיסוק במספר תחומים במקביל. הקמת העסק ובעיקר תחזוקתו, כרוכים בכסף רב, עומס נפשי ולחץ. אין זה פלא, אם כן, שרבים מבעלי העסקים שמבקשים להקל מעט מעצמם, מחפשים שותף וחבר לדרך העסקית בה בחרו.

 מאת: מערכת "הטורבו העסקי", מאיץ העסקים של ישראל

ניהול עסק הוא לא דבר פשוט ומצריך ראש גדול הבנה ועיסוק במספר תחומים במקביל.
הקמת העסק ובעיקר תחזוקתו, כרוכים בכסף רב, עומס נפשי ולחץ.
אין זה פלא, אם כן, שרבים מבעלי העסקים שמבקשים להקל מעט מעצמם, מחפשים שותף וחבר לדרך העסקית בה בחרו.


אופן בחירת השותף


התמקד במציאת "החלק החסר" שלך

בחירת שותף עסקי מתאים אינה משימה פשוטה. יש לשקול ולבדוק אותה בכובד ראש. ראשית, עליך לברר מהם התחומים בהם קשה לך ושבהם שותף מתאים יוכל להקל על העומס. כשתבדוק את יכולותיו של השותף, עליך להתמקד בנקודות החוזק שלו אל מול נקודות החולשה שלך, כדי שישלים אותך ויהווה "מכסה מושלם לסיר". שים דגש רב בתחומים הבאים:

א. האם אתה מחפש שותף שישקיע בעסק כספית?
ב. האם ברצונך למצוא שותף שימלא את השעות בהן אינך יכול לעבוד / לשהות בעסק?
ג. האם דרוש לך שותף שישלים אותך בידע מקצועי החסר לך בניהול מיטבי ומוצלח של העסק?

מיון מועמדים

כשתדע בבירור ובהתאם לאמור לעיל, לשם מה ולאיזה צורך דרוש לך שותף, יהיה עליך להתחיל במיון מועמדים. וודא שאתה בודק בצורה קפדנית לא רק את מידת התאמת השותף לאופי העסק שלך, אלא גם את התאמתו לסוג האישיות שלך. כל זאת, כדי שכשיגיע זמן ההחלטה, תהיה בטוח ושלם עם עצמך שבחרת את האדם המתאים לצעוד איתו יחד את כל הדרך הארוכה להצלחת העסק.

הסכם השותפות

בכל שותפות דרושות תכונות כגון: אמינות, הגינות ויושר. עם זאת, אל תוותר על ערכיה וחתימה מלאה על הסכם שותפות, שבו ישתקף איזון בין מידת ההשקעה (כספית או אחרת) של השותף לבין הרווחים הצפויים לו מן העסק. כמו גם, לסוג השליטה שלו בעסק.  
 

 

מה אסור לשכוח לכלול בהסכם השותפות?


מידת ההשקעה הכספית

מהו סכום ההשקעה. אם זו הלוואה, יש לציין באיזו הלוואה מדובר, מה יהיה גובה הריבית, מהו מועד החזרת ההלוואה ושאר הפרטים הקשורים בכך.


תקופת השותפות

ממתי תחל השותפות. לא לשכוח לציין תאריכים ברורים. בנוסף, יש לציין פרוטרוט מי יהיו השותף/פים, מתי תסתיים תקופת השותפות (במידה והיא מיועדת להסתיים מראש). 


ניהול השותפות

כיצד תתנהל השותפות, כיצד תתבטא השותפות של כל אחד מהשותפים בעסק ולמה הוא מחויב מבחינת השקעת משאבים בין אם של כסף, ידע או זמן. האם אחד מהשותפים מתוגמל גם על עבודתו עבור השותפות, איך ומתי.


התנהלות בנקאית

מול איזה בנק יעבדו השותפים, מי יהיו מורשי החתימה בעסק, האם תידרש חתימה של אחד מהשותפים או חובה ששניהם יחתמו ובאילו תחומים תחול חובה שכזאת: בפיקדונות ו/או בחוזים ו/או בהעברת כספים וכדומה. יש לציין, האם תידרש חותמת של העסק ומהם התנאים בהם ניתן יהיה למשוך כספים מהעסק.


קביעת מדיניות אשראי

יש לקבוע מנגנון להליך הנזילות שיאפשר את פעילותו השוטפת של העסק.  יש לקבוע מסגרת אשראי, הלוואות פיננסיות, כיצד הן תילקחנה, על שם מי מהשותפים ולאילו מטרות.


רווח והפסד

יש להחליט כיצד יחולקו הרווחים או ההפסדים בשותפות באופן שיהיה מקובל על שני הצדדים ובהתאם למעורבותם בעסק.


קרקע ונכסים

יש לסכם למי שייכת הקרקע בשותפות ולמי שייכים הנכסים השייכים לעסק. בדרך כלל עדיף לנסח הסכם בין השותפים בעניין זה, בין היתר, לצורך אפשרות של שכירת המקום. במקרה כזה, יש לציין, אם חוזה השכירות יכלול את שני השותפים, האם זה יהיה כשכירות משנה וכו'.


ערבויות

מהם החובות שקיימים בעסק, מי אחראי להם (גם אם יווצרו) - האם השותפים ערבים באותה מידה לחובות העסק, האם שותף שלו נכסים רבים יותר ערב בצורה גבוהה יותר.


השקעות הון

כיצד יושקע ההון בשותפות ולמי יהיה שייך.

מדיניות קנייה ומכירה

כיצד תתקבלנה ההחלטות לרכישת ומכירת מלאי, שירות או רכוש. כיצד יתומחרו תוצרי הפעילות העסקית, ומה תהיה מדיניות מתן האשראי וההנחות.


אופן ניהול החשבונות

מי יטפל בחשבונות השותפות ובאיזה אופן, האם תתבצע פניה לקבלת שירותי משרד לראיית חשבון או שמא הדברים יתנהלו בצורה אחרת. 


אופן קבלת ההחלטות

מה תהיה הדרך בקבלת ההחלטות בשותפות וכיצד תוכרענה סוגיות אם לא תהיה הסכמה גורפת בין השותפים. זאת, על מנת להבטיח לא רק שלא יפרצו מחלוקות וסכסוכים, אלא כדי שהעסק ימשיך לתפקד כראוי.

 

 

העסקת עובדים

יש להסכים ולקבוע את תנאי העבודה לצוות העובדים בעסק - כמה עובדים יועסקו בעסק, כיצד יבחרו אותם, מי יהיה רשאי להחליט על קבלת עובד לעבודה ועל פיטורין ומי לא, כיצד יקבע שכר העובדים וכדומה. 


יישוב מחלוקות

יש להחליט על מנגנון יעיל שמתמחה בתחום הגישור ויישוב המחלוקות במידה וייווצרו סכסוכים בעסק, כדי לשמור על המשך פעילות תקינה ושוטפת של העסק גם בעת משבר או במקרה של התגלעות אי-הבנה ו/או אי-הסכמה בין השותפים. 


איסור על תחרות

יש לקבוע האם חל על השותפים איסור לנהל עסק הדומה במהותו לעסקי השותפות או שמתחרה בו, או שהדברים אפשריים, אם רק יסכימו השותפים האחרים.  כמו כן ובהתאם לכך, יש לציין מהן ההגבלות בנושא לאחר פרישתו של אחד השותפים מהעסק.


הוספת שותפים

האם מוסכם על השותפים להוסיף שותפים נוספים לעסק ובמידה וכן - כיצד תתנהל בחירת השותפים וכיצד תקבע התאמתם.

מכירת השותפות

במידה ואחד מהשותפים רוצה למכור את חלקו בעסק, כיצד יוערך  שוויו של העסק.


מות שותף

מהי חובתו של השותף שנשאר במקרה של מות אחד מהשותפים, כיצד יפוצו השאירים וכיצד יהיה ניתן לרכוש את חלקו של הנפטר.


"היום שאחרי"

רצוי לכלול בהסכם השותפות באילו מקרים תסתיים השותפות, מנגנון פירוק או סידור ביום פירוק השותפות או פרישה של מי מהשותפים יחד עם ציון אופי המשך הפעילות העסקית ב"יום שאחרי", כלומר: מיד לאחר שתסתיים השותפות.

לסיכום

שותפות בעסק כרוכה במחשבה מוקדמת.
היא יכולה להיות כוח מניע ויעיל או כוח שמקלקל, שמפריע ושהורס כל חלקה טובה.
אם תתאים את השותף לתנאי העסק ולאופי העסק, בין היתר על ידי עמידה בתנאים שצוינו כאן, תוכלו יחדיו ובכוחות משותפים,  לבנות, לייעל ולהוביל את העסק קדימה.

 

יש לך שאלה בנושא זה?

פתרונות פרסום דיגיטליים לעסק

חבילות פרסום

לכל העסקים