מהי חשבונית מס עצמית?

:תגיות

למה שתרצו להוציא לעצמכם חשבונית? אתם תהיו אלה שמשלמים את המס, מדווחים על העסקה, תקזזו את התשומות ותיהנו מהוצאה מוכרת? בואו נבין את עניין החשבונית העצמית

חשבונית מס

 

ננסה להבין לרגע, מה למעשה עושה מי שמוציא חשבונית מס?

 
  • מי שמנפיק חשבונית מס, מדווח בכך למס הכנסה על ההכנסה שלו – אירוע חייב במס.
  • במקביל, הוא מדווח למע"מ על גביית מע"מ עבורו (עבור מע"מ) – סכום כסף שאותו הוא יכול לקזז.
 
כשאנחנו מוציאים חשבונית עצמית, כלומר מחייבים את עצמנו, אנחנו נהנים מהכנסה, יכולים לקזז מע"מ אבל עוד משהו:
  • יש לנו הוצאה: אנחנו כביכול משלמים על סמך חשבונית שקיבלנו. 
ועל הוצאה כזו אנחנו יכולים להזדכות כעל הוצאה מוכרת (אם היא רלוונטית). 
 

אז מה הרעיון? 

 
סעיף 20 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975 קובע: "מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו".
 
במילים אחרות: חשבונית עצמית מוציאים כאשר הצד השני לעסקה אינו עוסק, או שבסוג העסקה המסוים, הקונה הוא זה שחייב במס. 
לאחר שקיבלתם אישור ממע"מ, ועל בסיס הסעיף הזה לחוק, מוציאים חשבונית עצמית כאשר הקונה לא יכול להוציא חשבונית. כך גם מדווחים לרשויות המס שבוצעה עסקה שחייבת בתשלום מס.  
 

מתי קורה שמוציאים חשבונית מס עצמית? 

 
דוגמא קלאסית בו מוציאים חשבונית מס עצמית היא תשלום שכירות חודשית. 
נניח שאתם משכירים משרד ממישהו שאין לו תיק במע"מ. 
במקרה הזה, כדי שתוכלו לקזז את המע"מ, תצטרכו להוציא חשבונית ולדווח על העסקה למע"מ מבלי שבעל הנכס יצטרך גם הוא לדווח עליה. 
  • כמובן ששכירות היא הוצאה מוכרת בעסק, ולכן תוכלו להתקזז עליה במסגרת ההוצאות השוטפות. 
 

רגע, אז מחזור העסקאות עולה, זה נכון? 

 
נכון מאוד. אם אתם מוציאים חשבונית עצמית, מחזור העסקאות שלכם באותו חודש עולה בגובה הסכום המופיע בחשבונית. 
חייבים לכן לדווח את הדיווח באותו חודש בו מדווחים מע"מ ולרשום את החשבונית פעמיים:
  1. פעם אחת - למס הכנסה, כדי לדרוש הוצאה מוכרת.
  2. פעם שניה – למע"מ, כדי שתרשם ההוצאה לצרכי מע"מ.
ובגלל העלייה במחזור העסקאות, חשוב מאוד לשים לב לדווח נכון למס הכנסה, כדי לא לשלם מקדמות מיותרות, כאשר בסוף השנה יש להצביע בדיוק על כל החשבוניות העצמיות שהוצאתם, כדי שכל אלה – מע"מ, מקדמות והכנסות – יסתדרו נכון. 
 

יש לך שאלה בנושא זה?

פתרונות פרסום דיגיטליים לעסק

חבילות פרסום

לכל העסקים